CENÍK

Úhrada za poskytovanou sociální službu se sjednává v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění prováděcích právních předpisů následovně:

Ubytování 305,- Kč/den

Stravování 255,- Kč/den

Platba je uskutečňována vždy do konce příslušného měsíce. Pokud výše důchodu klienta nedosahuje požadované výše, je úhrada za poskytnuté služby stanovena na max. 85 % klientova příjmu. 15 % z příjmu klienta mu zbývá na osobní potřebu, placení léků, manikúru, pedikúru a jiné výdaje.


CENÍK STRAVOVÁNÍ

255,- Kč/den - zahrnuje snídani, oběd, svačinu a večeři (u diabetické diety ještě druhou večeři). Pitný režim v podobě teplých i studených nápojů.

CENÍK UBYTOVÁNÍ

ve výši 305,- Kč denně se rozumí cena za pobyt a lůžko. Zahrnuje veškerou platbu za elektrickou energii, topení, teplou a studenou vodu, úklid všech prostor, praní, úpravu a žehlení ložního i osobního prádla.

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

se do základních poplatků nezapočítává, ale ve smyslu zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. náleží přímo poskytovateli sociálních služeb. Tento příspěvek je použit na úhradu sociální péče o klienta, aktivizační programy, kondiční a rehabilitační cvičení, volnočasové aktivity a jinou činnost, která je náplní dne v zařízení.

O příspěvek na péči žádá klient na sociálním odboru příslušného úřadu s rozšířenou působností, ve kterém má trvalé bydliště. Příspěvek na péči posuzuje revizní lékař podle zdravotního stavu klienta a jeho závislosti na pomoci při zvládání běžných úkonů.