ZÁKLADNÍ INFORMACE

Domov pro seniory nabízí pobytové sociální služby seniorům, osobám se zdravotním postižením, chronicky či nevyléčitelně nemocným osobám se sníženou soběstačností, pro které je dlouhodobě složité nebo nemožné žít spokojeně a soběstačně ve vlastním domácím prostředí. Kromě poskytnutí celoročního příjemného ubytování, dobrého a vhodného jídelníčku a zajištění sociální péče podporujeme naše klienty v samostatnosti a aktivním trávení času. Pro každého klienta je naplánovaný individuální plán tak, aby co nejlépe odpovídal osobním potřebám a touhám. Samozřejmě, že velmi vítáme a podporujeme zapojení rodinných příslušníků do života jejich blízké osoby. V našem zařízení poskytujeme 24hodinovou péči a dohled, který zajišťuje zdravotnický a ošetřující personál.

Senior centrum Malá Čermná funguje ke spokojenosti všech již od roku 2010, najdete ho v Královehradeckém kraji u Hronova, v malé vesničce jménem Malá Čermná. 

Senior centrum Malá Čermná je součástí sítě zařízení provozované skupinou AHC a.s., jež poskytuje své služby celkem v 5 zařízeních s více než 450 lůžky, ve třech krajích ČR. Toto spojení má pro každé zařízení přínos především v možnosti porovnávání poskytování služeb, a v předávání vzájemných zkušeností ke spokojenosti všech zúčastněných.