POSTUP PRO PŘIJETÍ DO CENTRA


  1. V případě zájmu o poskytnutí sociální služby v SC je možné si telefonicky nebo e-mailem domluvit schůzku se sociální pracovnicí, při které budou zájemci předány základní informace o poskytované službě, provedena prohlídka zařízení a poskytnuty potřebné formuláře (Žádost o přijetí, Vyjádření lékaře, Podmínky poskytnutí služeb, Ceník ), které jsou také ke stažení níže nebo dostupné přímo v našem SC.
  2. Vyplněné formuláře lze doručit poštou nebo osobně. Po přijetí formulářů je zájemce zařazen do evidence žadatelů o umístění a žadatel (zákonný zástupce) je písemně informován. Poté probíhá sociální šetření (telefonické, písemné, osobní.)
  3. Na základě zdravotního stavu žadatele a volných ubytovacích kapacit se rozhoduje o přijetí žadatele
  4. Následně je domluven termín nástupu a podepsána Smlouva o poskytnutí sociální služby.

KE STAŽENÍ

Žádost o poskytování sociální služby.pdf (142kb)

Posudek lékaře o zdravotním stavu žadatele.pdf (155kb)

Smlouva o poskytnutí sociální služby.pdf (339kb)

Přehled úhrad.pdf (256kb)

Domácí řád.pdf (197kb)

Co potřebujete při zahájení poskytování služby.pdf (101kb)

Stížnosti a podněty.pdf (136kb)