INFORMACE O SLUŽBÁCH

Domov pro seniory v Senior centru Malá Čermná, je službou realizovanou ve vlastním pobytovém zařízení. Služby poskytujeme osobám, které jsou odkázány na trvalou pomoc další osoby; dále osobám, které mají sníženou soběstačnost, a to z důvodu věku, chronického či jiného onemocnění. Pečujeme zárověň o klienty, o které se již rodina nemohla postarat, která jim zajistila i dohled pečovatelské služby, ale tato služba začala být nedostačující. V tomto zařízení poskytujeme péči, dohled a dopomoc 24 hodin denně, 365 dní v roce.


UBYTOVÁNÍ

Klienti Senior centra jsou ubytováni v dvoupodlažní budově. Zařízení je koedukované, žijí zde společně ženy i muži. V případě zájmu lze ubytovat i manželské dvojice, dle jejich přání. Služby jsou určeny pro seniory, kteří již nemohou být ve svém přirozeném domácím prostředí. Nabízíme ubytování v dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením. 

Součástí zařízení je společná jídelna, která je určena pro stravování klientů, kteří jsou mobilní. Ostatním klientům je strava donášena na pokoj.

STRAVOVÁNÍ

Poskytováno je celodenní stravování skládající se ze čtyř jídel denně – snídaně, oběda, odpolední svačiny a večeře (druhá večeře jen pro diabetiky). Strava se podává ve stanovenou dobu.  Pro imobilní klienty je strava podávána na pokoji.

Další informace o ubytování naleznete v sekci ubytování a stravování.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Přímá obslužná péče je zajišťována pracovníky v sociálních službách. Tato sociální služba spočívá v podpoře uživatelů při úkonech péče o vlastní osobu a zahrnuje činnosti při každodenním kontaktu pracovníků s klienty v souvislosti se zabezpečením psychosomatických potřeb, např. poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně nebo vytvoření podmínek pro osobní hygienu.

Současně se v rámci služby snažíme o zajištění kontaktů se společenským prostředím, kdy jde o zprostředkování kontaktů s rodinnou, s komunitou, vrstevníky apod.

Zajišťujeme kontakt klientů s dalšími lidmi– s dobrovolníky, s farníky místní církve a lektory aktivizační a zájmové činnosti. Pro klienty jsou tak organizovány různé programy: opékání buřtů, procházky, tvoření sezóních dekorací a jiných výrobků, vánoční koncerty, hudební koncerty a estrády.

Zdravotní ošetřovatelská péče je poskytována v rozsahu vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně odbornosti 913 – sestra v sociálních službách.

Ošetřovatelská péče je prováděna na základě indikací praktického lékaře klienta vlastními registrovanými zdravotními sestrami.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

Jedná se o doplňkové služby, které jsou pro uživatele pobytového zařízení nepovinné a sjednávají se nad rámec základních každodenních služeb.

  • Telefon – 5 kč / minuta
  • Kopírování – 2 kč / stránka
  • Jízda služebním autem – 15 kč / km

Dále také zprostředkováváme služby manikúry, pedikúry a kadeřnice.